Мар'янівська територіальна громада
НОВОУКРАЇНСЬКИЙ РАЙОН

ОБЛАСНА ПРОГРАМА підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021 - 2025 роки

Дата: 17.07.2023 11:52
Кількість переглядів: 77

ОБЛАСНА ПРОГРАМА підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021 - 2025 роки І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Обласна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі "Власний дім" на 2021-2025 роки (далі – Програма) розроблена з урахуванням: Указу Президента України від 27 березня 1998 року № 222/98 "Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі"; Указу Президента України від 30 вересня 2019 року №722/2019 "Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року"; Цілей сталого розвитку України на період до 2030 року (проголошені резолюцією Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року №70/1 та адаптовані з урахуванням специфіки розвитку України, викладені у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна"); Стратегії розвитку Кіровоградської області на 2021-2027 роки та Плану заходів на 2021-2023 роки із її реалізації, затверджених рішенням обласної ради від 12 березня 2020 року №743; Стратегії розвитку агропромислового комплексу Кіровоградської області на 2018-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради 22 серпня 2017 року №350 (із змінами). Підтримка індивідуального житлового будівництва на селі здійснюватиметься: шляхом надання забудовникам довгострокових пільгових кредитів на спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями та добудови незавершених житлових будинків і готового житла згідно з: Правилами надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 1998 року №1597 (із змінами) та розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11 червня 2020 року №404-р "Про затвердження регіональних правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла"; через Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд). 2 ІІ. ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА Кіровоградщина є однією із найпотужніших аграрних областей країни. Створення належних соціально-побутових умов для сільського населення є одним із найактуальніших завдань подальшого соціально-економічного розвитку села. Значна частина сільського житлового фонду та об’єктів соціальнопобутового призначення не відповідає сучасним вимогам через зношеність, застарілість архітектурно-планувальних рішень та низький рівень інженерного оснащення. Низький рівень платоспроможності сільського населення не дозволяє самостійно покращувати житлово-побутові умови. Це створює неприйнятні умови проживання молоді у сільській місцевості. Багато сільської молоді виїздить у пошуках роботи та нормальних умов проживання до міст і за кордон, що загострює проблему забезпеченості сільського господарства молодими кваліфікованими робочими кадрами та виникає проблема депопуляції сільського населення. З метою реалізації державної політики в сфері житлового будівництва в сільській місцевості, соціально-побутового облаштування села, в Кіровоградській області проводиться цілеспрямована робота по реалізації програми "Власний дім" і на сьогодні є фактично єдиним дієвим механізмом, що дає можливість сільським жителям покращити власні житлові умови через отримання пільгових кредитів на будівництво житла та його благоустрій під 3% річних. У цій Програмі враховано досвід, набутий під час впровадження обласної програми "Власний дім" починаючи з 2000 року, відповідних районних програм щодо утворення системи стимулювання індивідуального житлового будівництва на селі та досвід впровадження регіональних програм в цілому по Україні. Загалом можна відзначити такі основні проблеми, що потребують нагального вирішення, а саме: забезпечення житлом людей, які належать до учасників бойових дій антитерористичної операції та громадян, що перебувають на обліку внутрішньо переміщених осіб, молодих сімей, спеціалістів агропромислового комплексу, обслуговуючих галузей, органів місцевого самоврядування, фахівців медичного обслуговування, сільських вчителів та працівників освітянської сфери. ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 1. Метою Програми є: 1) покращення умов проживання населення, розвиток житлового будівництва, зокрема доступного для молоді та інших соціально-вразливих верств населення; 3 2) підтримка індивідуального житлового будівництва на селі, поліпшення житлових та соціально-побутових умов проживання сільського населення області, інженерного облаштування села. 2. Програма спрямована на: 1) реалізацію в області державної політики у сфері індивідуального житлового будівництва на селі; 2) розвиток сільських територій з низькою щільністю населення та малих монофункційних міст; 3) розширення на території Кіровоградської області інвестування у будівництво житла на селі та здешевлення його вартості; 4) передбачає реалізацію комплексу заходів і проектів, спрямованих на усунення диспропорцій у розвитку населених пунктів у сільській і міській місцевості, розвитку соціально-дорожньої інфраструктури, модернізації житлово-комунального господарства і розвиток житлового будівництва; 5) створення сприятливих умов для спорудження житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, добудови незавершених житлових будинків, реконструкції, капітального ремонту житла, придбання незавершеного будівництва та готового житла, а також проведення заходів з енергозбереження, а саме: утеплення будинків (зовнішніх фасадів, теплова ізоляція покрівель та підвалів, заміна вхідних дверей та віконних блоків). 3. Вирішення проблем забезпечення житлом та поліпшення житловопобутових умов учасників АТО, військовослужбовців, резервістів, військовозобов’язаних та внутрішньо переміщених осіб. ІV. ШЛЯХИ І ЗАСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ, ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ Забезпечення сільського населення пільговими кредитними ресурсами є головним чинником активізації індивідуального житлового будівництва на селі, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села. Для розв’язання проблем, пов’язаних з будівництвом та придбанням житла в сільській місцевості, буде забезпечено: проведення роз’яснювальної роботи з міськими, сільськими, селищними головами об’єднаних територіальних громад щодо правил надання пільгового кредиту згідно з Програмою; висвітлення в засобах масової інформації переваги Програми на отримання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам; за поданням райдержадміністрацій, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад – щорічне уточнення та формування списків сімей, бажаючих отримати пільговий кредит за Програмою. Джерела надходжень до обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі формуються за рахунок коштів зазначених у 4 додатку 1 до Програми, а саме: державного бюджету; обласного бюджету, передбачених на реалізацію цієї Програми; місцевих бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування, передбачених на впровадження Програми та відображених у місцевих програмах. Бюджетні кошти використовуються Фондом для надання пільгового довгострокового кредиту сільським забудовникам області, відповідно до планів використання бюджетних коштів, затверджених керівником Фонду і погоджених з розпорядниками, через яких він їх одержує та на підставі рішення Спостережної ради Фонду. V. ЗАВДАННЯ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ 1. Основними завданням Програми на 2021-2025 роки є: 1) покращення умов проживання населення, зокрема молоді та інших соціально-вразливих верств населення; 2) забезпечення сільських мешканців пільговими кредитними ресурсами, що є суттєвим стимулом для активізації індивідуального житлового будівництва, розвиток особистого сільського господарства, підвищення само зайнятості населення та поліпшення інфраструктури села; 3) закріплення кадрів, особливо молоді, у населених пунктах сільської місцевості області; 4) створення додаткових робочих місць, оскільки будівництво, добудова, реконструкція буде здійснюватися як самими Позичальниками, так і за рахунок найманої праці. 2. Передбачається, що за період 2021-2025 років поліпшать житлові умови 133 сім’ї (показники продукту Програми зазначені у додатку 2). 3. Очікувана площа введених в дію основних фондів складе близько 5985 кв. м, їх вартість – 34150 тис. грн. 4. Виконання Програми передбачається здійснювати до 2025 року. Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми. (відображено в додатку 1) VІ. НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 1. Забезпечити розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах області шляхом надання пільгових довгострокових кредитів на будівництво житлових будинків з надвірними підсобними приміщеннями, добудови незавершених житлових будинків, реконструкції, капітального ремонту житла, придбання незавершеного будівництва та готового житла, а також проведення заходів з енергозбереження, а саме: утеплення будинків (зовнішніх фасадів, теплова ізоляція покрівель та підвалів, заміна вхідних дверей та віконних блоків). 5 2. Підготувати списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов, та надання їх обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. 3. Сприяти діяльності Фонду шляхом реалізації заходів цієї Програми та відповідних місцевих програм. 4. Організувати проведення широкої роз'яснювальної роботи щодо кредитування індивідуального житлового будівництва та популяризації програми серед сільського населення у місцевих засобах масової інформації. (Відображено в додатку 3) VIІ. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ Координація роботи виконання Програми здійснюється Фондом та районними державними адміністраціями. Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі один раз на рік подає департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми. Районні державні адміністрації звітують про розвиток індивідуального житлового будівництва в сільських населених пунктах обласному фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі щороку до 20 січня. Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі: інформує Міністерство розвитку громад та територій України, обласну державну адміністрацію; звітує обласній раді та відповідним постійним комісіям обласної ради про хід виконання Програми: щороку до 10 січня, проміжні – до 10 березня, 10 липня, 10 жовтня та заключні – до 30 грудня 2025 року (згідно з затверджених Порядком форм). Контроль за виконанням даної програми здійснює Спостережна рада обласного фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано